Fordonsregistret

Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister samt kompletterade med ytterligare uppgifter, under det aktuella året.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fordonsregistret har följande subregister:

Bussar

Register med uppgifter om alla bussar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

EU-mopeder

Register med uppgifter om alla EU-mopeder i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Lastbilar

Register med uppgifter om alla lastbilar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Motorcyklar

Register med uppgifter om alla motorcyklar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Personbilar

Register med uppgifter om alla personbilar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Släpvagnar

Register med uppgifter om alla släpvagnar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Snöskotrar

Register med uppgifter om alla snöskotrar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Terränghjulingar

Register med uppgifter om alla terränghjulingar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Vägverkets vägtrafikregistret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Terrängskotrar

Register med uppgifter om alla terrängskotrar i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Traktorer

Register med uppgifter om alla traktorer i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, under det aktuella året.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001

Övriga fordonsslag

Register med uppgifter om övriga fordonsslag i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Vägverkets vägtrafikregistret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1001