Historiska befolkningsregistret (HBR)

Sammanställning av uppgifter från Befolkningsregistret (RTB) för att underlätta för statistikframställning där många årgångar berörs. Innehåller de vanligaste händelserna inom folkbokföring såsom t.ex. datum för flyttning och civilståndsändring.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Historiska befolkningsregistret (HBR) har följande subregister:

Historiska befolkningsregistret

Sammanställning av uppgifter från Befolkningsregistret (RTB) för att underlätta för statistikframställning där många årgångar berörs. Innehåller de vanligaste händelserna inom folkbokföring såsom t.ex. datum för flyttning och civilståndsändring.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101