Trafik med fartyg

Innehåller information om fartygs-,varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Trafik med fartyg har följande subregister: