Outhyrda bostadslägenheter

Innehåller antal lägenheter och därav antal outhyrda.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Outhyrda bostadslägenheter har följande subregister: