Tjänsteföretagens förbrukning

Syftet med statistiken är att ta fram uppgifter om tjänsteföretagens förbrukning efter detaljerad varugrupp.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Tjänsteföretagens förbrukning har följande subregister:

Tjänsteföretagens förbrukning

Syftet med statistiken är att ta fram uppgifter om tjänsteföretagens förbrukning efter detaljerad varugrupp.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0111