Vuxnas deltagande i utbildning (AES)

Syftet med undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning är att mäta den vuxna befolkningens deltagande i utbildning, 25-64 år, under ett år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Vuxnas deltagande i utbildning (AES) har följande subregister:

Vuxnas deltagande i utbildning

Syftet med vuxnas deltagande i utbildning är att mäta den vuxna befolkningens deltagande i utbildning, 25-64 år, under ett år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0538