Andningssviktregistret
Swedevox

Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som startar behandling med hemsyrgas eller hemventilator i Sverige. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, behandling och vissa provresultat (såsom lungfunktion och blodgaser). Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär. Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras för närvarande inte i RUT.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/swedevox/

Syfte

Syftet med Swedevox är att kvalitetssäkra behandling av kronisk lung- eller andningssvikt med hemoxygen eller hemrespirator, att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.

Subregister

Andningssviktregistret har följande subregister:

Oxygen - Behandlingsavslut

Uppgifter vid avslut av behandling med hemsyrgas.

Referensperiod

Oxygen - Behandlingsstart

Uppgifter vid start av behandling med hemsyrgas.

Referensperiod

Oxygen - Uppföljning

Uppgifter vid uppföljning efter cirka ett år efter start av hemsyrgas.

Referensperiod

Ventilator - Behandlingsavslut

Uppgifter vid avslut av behandling med hemventilator.

Referensperiod

Ventilator - Behandlingsstart

Uppgifter vid start av behandling med hemventilator.

Referensperiod

Ventilator - Uppföljning

Uppgifter vid uppföljning av behandling med hemventilator.

Referensperiod