Allmänna val, nominerade och valda

Registret används för att producera statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Allmänna val, nominerade och valda har följande subregister:

Kommunfullmäktigeval

Syftet är att producera statistik över de nominerade och valda kandidaterna vid kommunfullmäktigeval på ett utförligt sätt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0107

Regionfullmäktigeval

Syftet är att producera statistik över de nominerade och valda kandidaterna vid regionfullmäktigeval på ett utförligt sätt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0107

Riksdagsval

Syftet är att producera statistik över de nominerade och valda kandidaterna vid riksdagsval på ett utförligt sätt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0107