Nationella Kataraktregistret
NCR

Registerhållande organisation

Region Blekinge

Webbplats

https://rcsyd.se/kataraktreg/

Beskrivning

Det Nationella Kataraktregistret (NCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för operationer av grå starr (katarakt). Registret innehåller uppgifter om synskärpa, andra ögonsjukdomar, operationens svårighetsgrad, väntetider inför operationen och resultatet av operationen. Vidare finns uppgifter om patientens upplevda nytta som samlats in via frågeformulär före och efter operation.

Syfte

Syftet är att stimulera kvalitetsförbättring av vården, möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå, utvärdera patientens upplevda nytta samt utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.