Livsmedelsförsäljning

Syfte med undersökningen är att kvantifiera försäljningen av livsmedel inom handeln.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Livsmedelsförsäljning har följande subregister: