Transportinfrastrukturens mark

Statistiken omfattar vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och kartlägger de markarealer som tas i anspråk av de olika transportslagen. Huvuddelen av marken som används till transportinfrastruktur är vägar. Det avspeglas i statistiken genom extra fokus på vägar. Källor till undersökningen är data från olika register, framför allt nationella vägdatabasen (NVDB) och fastighetskartan.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Transportinfrastrukturens mark har följande subregister:

Transportinfrastrukturens mark

Statistiken omfattar vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och kartlägger de markarealer som tas i anspråk av de olika transportslagen. Huvuddelen av marken som används till transportinfrastruktur är vägar. Det avspeglas i statistiken genom extra fokus på vägar.

Källor till undersökningen är data från olika register, framför allt nationella vägdatabasen (NVDB) och fastighetskartan.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0816