Bonus

Syftet med undersökningen är att komplettera Labout Cost Index (LCI) och Structure of Earnings Survey (SES) med bonusvariabler samt att möjliggöra årliga analyser av strukturen på bonusutbetalningar på den privata arbetsmarknaden.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Bonus har följande subregister:

Bonus

Registret innehåller uppgifter för samtliga anställda i utvalda företag. Uppgifterna samlas in av SCB. Vissa av variablerna i detta register är hämtade ut befintliga register.

Syftet med Bonusundersökningen är att komplettera undersökningarna Labour Cost Index (LCI) och Structure of Earnings Survey (SES) med bonusvariabler.

Bonusundersökningen har ingen egen publicering.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0115