Förtroendevalda

Syftet med undersökningen är att ge en beskrivning av de förtroendevalda efter ett antal bakgrundsvariabler, vilket bland annat kan tjäna som underlag för att bedöma de förtroendevaldas sociala representativitet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Förtroendevalda har följande subregister:

Förtroendevalda i kommuner

Syftet med undersökningen är att ge en beskrivning av de förtroendevalda i kommunerna efter ett antal bakgrundsvariabler, vilket bland annat kan tjäna som underlag för att bedöma de förtroendevaldas sociala representativitet för kommunen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0001

Förtroendevalda i landsting

Syftet med undersökningen är att ge en beskrivning av de förtroendevalda i landstingen efter ett antal bakgrundsvariabler, vilket bland annat kan tjäna som underlag för att bedöma de förtroendevaldas sociala representativitet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0001