LKG-registret
Läpp-, käk- och/eller gomspalt-registret

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://lkg-registret.se/

Beskrivning

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och ungdomar med någon typ av LKG. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata som födelsevikt, känd ärftlighet, om barnen är födda i Sverige eller ej, om barnen är adopterade eller ej, samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Syfte

Syftet med LKG-registret att utveckla och förbättra behandlingsmetoderna för LKG genom uppföljning av utveckling av utseende, tänder/bett och tal, säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG, samt stärka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.