LKG-registret
Läpp-, käk- och/eller gomspalt-registret

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och ungdomar med någon typ av LKG. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata som födelsevikt, känd ärftlighet, om barnen är födda i Sverige eller ej, om barnen är adopterade eller ej, samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://lkg-registret.se/

Syfte

Syftet med LKG-registret är att utveckla och förbättra behandlingsmetoderna för LKG genom uppföljning av utveckling av utseende, tänder/bett och tal, säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG, samt stärka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.

Subregister

LKG-registret har följande subregister:

Baseline - Bakgrundsinfo

Bakgrundsinformation registreras i samband med första besök vid respektive LKG-centrum.

Referensperiod

Q Form - Tänder/bett

Resultat avseende tänder/bett registreras vid 5 år +/- 6 månader, 10 år +/- 1 år, 16 år +/- 1 år och 19 år - 1 år/+ 5år.

Referensperiod

Record Speech Evaluation - Tal

Resultat avseende talet registreras vid 5 år +/- 6 månader, 10 år +/- 1 år, 16 år +/- 1 år och 19 år - 1 år/+ 5år.

Referensperiod

Surgical Protocol - Kirurgi

Kirurgiska åtgärder registreras kontinuerligt.

Referensperiod

Tal-/Jollerbedömning 18 månader

Resultat avseende tidigt tal/joller registreras vid 18 månader -1/+6 månader. Före 2020-06-16 var tidsspannet 18 månader -/+ 3 månader.

Referensperiod