Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer
SQRGC

Det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (SQRGC) är ett nationellt kvalitetsregister som omfattar alla maligna tumörer som uppträder i genitalia hos kvinnan. Dessa kan indelas i äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och vulvacancer. Registret innefattar canceranmälan samt information om kirurgisk och medicinsk onkologisk behandling, komplikationer.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning av den gynekologiska cancersjukvården. Därutöver att vara ett stöd för kvalitetsutvecklingen vid den enskilda kliniken, regionalt och nationellt samt utgöra en bas vid internationella jämförelser.
Data från kan användas som underlag för uppföljning av hälsokvalitet, beslutsfattande, administrativ planering och för vetenskaplig forskning.