Registret för integrationsstudier STATIV

STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Registret för integrationsstudier STATIV har följande subregister:

STATIV

STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0107