Svenskt kvalitetsregister för huvud-halscancer
SweHNCR

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer är ett nationellt kvalitetsregister som innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Registret omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och onkologisk behandling samt uppföljning. I registret ingår även PROM och PREM.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med registret är att öka kunskapen om huvud och halscancer i Sverige och peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt.

Subregister

Svenskt kvalitetsregister för huvud-halscancer har följande subregister:

Behandling, Uppföljning

Referensperiod