Kompletterande utbildning

Register över deltagare i kompletterande utbildning, som i huvudsak är en eftergymnasial utbildningsform med både högskoleförberedande utbildningar inom konst och kultur samt yrkesförberedande utbildningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kompletterande utbildning har följande subregister:

Deltagare som fullföljt utb, 2001-2011

Syftet är att redovisa statistik över deltagare i kompletterande utbildning (KU), samt fullföljande av sådana utbildningar.

Registret omfattar registrerade deltagare som fullföljt utbildningen 2001-2011. Åren 2001-2006 redovisas terminsvis medan 2007-2011 redovisas för kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0120

Deltagare, 2001-2011

Syftet är att redovisa statistik över deltagare i kompletterande utbildning (KU).

Registret omfattar samtliga registrerade deltagare 2001-2011. Åren 2001-2006 redovisas terminsvis medan 2007-2011 redovisas för kalenderår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0120

Deltagare, 2012-2015

Syftet är att redovisa statistik över deltagare i kompletterande utbildning (KU), samt fullföljande av sådana utbildningar.

Registret omfattar samtliga registrerade deltagare 2012-2015.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0545