HAKIR
Handkirurgiskt Kvalitetsregister

Handkirurgiskt Kvalitetsregister (HAKIR) är ett webbaserat Nationellt Kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. Registret innehåller uppgifter om diagnos, operation, och eventuella komplikationer. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av symptom, funktion i hand/arm, resultatet av operationen och bemötande före och efter operation. Efter vissa operationer görs dessutom en utökad uppföljning av bland annat kraft och rörlighet och ibland ingår då också en röntgenkontroll.

Registerhållande organisation

Södersjukhuset

Webbplats

https://hakir.se/

Syfte

Syftet med HAKIR är att fortlöpande och standardiserat följa upp handkirurgisk vårdkvalitet, med såväl patientrapporterade som objektiva data, för att successivt effektivisera och förbättra vården och öka patientsäkerheten samt att möjliggöra forskning.

Subregister

HAKIR har följande subregister:

Grundregistrering

Grundregistreringen omfattar alla som opereras vid en deltagande klinik. Enbart uppgifter som behövs för registrets primära syften inom kvalitetskontroll och förbättringsarbete registreras. Uppgifter som samlas in är till exempel diagnos, operationsmetod, eventuella komplikationer samt symptom före och efter operation. Patienternas upplevelse av bemötande och operationsresultat registreras också.

Referensperiod

Utökad registrering Flexorsenskada Operation

HAKIR Utökad registrering Böjsenor. Med utökad registrering menas att patienten som tillägg till grundregistreringen, där PROM, PREM och postoperativa problem registreras, också erbjuds att följa upp handfunktion, till exempel kraft, rörlighet och känsel före och efter sin operation eller skada.

Referensperiod