Lönestruktur, hela ekonomin (SLH)

Syftet är att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönestruktur, hela ekonomin (SLH) har följande subregister:

Lönestruktur, hela ekonomin

Syftet är att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0110