Kommunalskatter

Kommunalskatterna redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kommunalskatter har följande subregister:

Kommunalskatter - Primärkommun

Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på administrativa uppgifter från Skatteverket. Statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen över tiden av de centrala variablerna kommunal skattesats och kommunalt skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder också goda möjligheter att studera förekomsten av regionala skillnader.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0101

Kommunalskatter-Landsting

Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på administrativa uppgifter från Skatteverket. Statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen över tiden av de centrala variablerna kommunal skattesats och kommunalt skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder också goda möjligheter att studera förekomsten av regionala skillnader.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0101

Primärkommun och region/landsting

Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på administrativa uppgifter från Skatteverket. Statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen över tiden av de centrala variablerna kommunal skattesats och kommunalt skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder också goda möjligheter att studera förekomsten av regionala skillnader.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0101