Europaparlamentsval, nominerade o valda

Syftet med undersökningen är att på ett utförligt sätt redovisa statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i de svenska valen till Europaparlamentet. Statistiken ger underlag för studier av social representativitet när det gäller de folkvalda församlingarna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Europaparlamentsval, nominerade o valda har följande subregister:

Europaparlamentsval

Syftet med undersökningen är att på ett utförligt sätt redovisa statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i de svenska valen till Europaparlamentet. Statistiken ger underlag för studier av social representativitet när det gäller de folkvalda församlingarna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0116