Folk- och bostadsräkning (FoB)

De tidigare folk- och bostadsräkningarna ger statistik över befolkning, hushåll och lägenheter för användning inom planering, forskning och allmän information. Alla personer över 15 år var skyldiga att fylla i FoB-blanketten. Fastighetsägare var uppgiftsskyldiga för uppgifter rörande sin fastighet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Folk- och bostadsräkning (FoB) har följande subregister: