Kvartalsutfall för kommuner och regioner

Är en ennkätundersökning som riktar sig till kommuner och landsting. Undersökningen samlar in ekonomiska kvartalsdata till exempel löner, inköp av material mm.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kvartalsutfall för kommuner och regioner har följande subregister:

Kvartalsutfall kommuner

Kvartalsutfall för kommuner. Enkät undersökning som går ut till kommuner med mer än trettiotusen invånare. De variabler som samlas in berör externa inkomster och utgifter samt investeringsredovisningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0111

Kvartalsutfall regioner/landsting

Kvartalsutfall för Sveriges regioner/landsting. Enkät besvaras av samtliga regioner och rör frågor om regionens externa inkomster och utgifter, samt investeringar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0111