Grundskola: nationella prov åk 3

Nationella prov är obligatoriska prov i årskurs 3. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: nationella prov åk 3 har följande subregister:

Grundskola: nationella prov åk 3

Nationella prov är obligatorisks prov i årskurs 3. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0125