Finansräkenskaper

Används för att ta fram statistik som visar samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt samt var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Finansräkenskaper har följande subregister:

Finansräkenskaper

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet. Syftet med finansräkenskaperna är att ge information om olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt. Finansräkenskaperna visar var i samhällsekonomin finansiella överskott respektive underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras. Finansräkenskaperna belyser till exempel utvecklingen i hushållssparandet och hushållens finansiella förmögenhet. Finansräkenskaperna används också i beräkningen av det konvergenskriterium för EMU som avser den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i procent av BNP – även benämnd Maastrichtskulden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM0103