Växtskyddsmedelsundersökningen

Statistiken ingår i den löpande statistiken över jordbrukets växtskyddsmedelsanvändning. Syftet är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över växtskyddsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i denna över tiden. Undersökningen ger även väsentlig information för uppföljning av politiskt uppsatta miljömål.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Växtskyddsmedelsundersökningen har följande subregister:

Växtskyddsmedel

Statistiken ingår i den löpande statistiken över jordbrukets växtskyddsmedelsanvändning. Syftet är att kontinuerligt ge regional och differentierad statistik över växtskyddsmedelsanvändningen, liksom att följa förändringar i denna över tiden. Undersökningen ger även väsentlig information för uppföljning av politiskt uppsatta miljömål.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0502