Innovation i företagssektorn

Undersökningen belyser innovationsverksamheten i svenska företag med 10 anställda eller fler och genomförs varannat år. Bl.a. samlas data in om vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process, och organisatoriska innovationer, samt innovationer inom marknadsföring. Undersökningen hette Innovationsverksamhet i Sverige (CIS) t.o.m. 2010.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Innovation i företagssektorn har följande subregister: