Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister
SPOQ

SPOQ är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar fem delregister. SPOQ, omfattar de viktigaste barnortopediska sjukdomarna och skadorna i Sverige. SPOQ startade som ett initiativ från specialitetsföreningen Svensk BarnOrtopedisk Förening 2015. Registret är ett interventionsregister, dvs det följer effekten av omhändertagande och specifika insatser. Det omfattar sjukdomar/skador där vårdens insatser har en avgörande betydelse för patientens fortsatta fysiska funktionsförmåga. Delregistren är: • Medfödd höftledsinstabilitet (DDH) • Perthes sjukdom i höften (LCPD) • Höftfyseolys (SCFE) • Medfödd klumpfotsfelställning (PEVA) • Patellaluxation (sedan 2021)

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://spoq.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med det nationella barnortopediska kvalitetsregistret SPOQ är att bidra till att uppnå bästa möjliga utfall vid barnortopediska sjukdomar samt att minska behovet av behandling/operationer under barnaår och vuxenliv. Då tre av de fem ingående diagnoserna är klassificerade som sällsynta diagnoser, utgör SPOQ en kunskapsdatabas inom barnortopedin och en källa för gemensamt lärande, förbättringsarbete, och utnyttjas för klinisk forskning.
Åkommorna är tillräckligt vanliga för att utgöra ett folkhälsoproblem. De är däremot samtidigt så ovanliga att det ofta saknas konklusiva, prospektiva, randomiserade studier som underlag för vilka av nuvarande behandlingsmöjligheter som är att föredra. Därtill utgör registret en grund för forskning.