Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning (YH) och dess föregångare kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och en stark arbetslivsanknytning. Registrets syfte är att beskriva eftergymnasiala yrkesutbildningar med avseende på sökande, studerande och examinerade.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Yrkeshögskolan har följande subregister:

Studerande och examinerade

Registrets syfte är att ligga till grund för statistik över antal studerande och examinerade i yrkeshögskoleutbildning. Statistiken ska användas för att visa utvecklingen över tid och skillnader mellan redovisningsgrupper såsom kön, utbildningsinriktningar och län.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0701

Sökande

Registrets syfte är att ligga till grund för statistik över antal sökande till yrkeshögskolan. Statistiken ska användas för att visa utvecklingen över tid och skillnader mellan redovisningsgrupper såsom utbildningsinriktningar och län. Huvudanvändarna av statistiken är regering och riksdag, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), branschorganisationer samt utbildningsanordnare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0701