Pedagogisk personal

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och ger underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Tjänsteregistret innehåller tjänster vilket gör att en person kan förekomma flera gånger i varje årsregister. Personregistret innehåller enbart en tjänst per person, den tjänst som har prioriterats som den huvudsakliga tjänsten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Pedagogisk personal har följande subregister:

Lärarprognos inom skola och förskola

En specialbearbetning av registret över pedagogisk personal, registret över personal i förskolan och annan pedagogisk verksamhet samt förskollärar- och lärarlegitimationsregistret (från Skolverket). Registret används i uppdraget "Lärarprognos" som görs till Skolverket.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0521

Personregistret

Registret över pedagogisk personal innehåller individuppgifter om lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, skol- och arbetsledare samt studie- och yrkesvägledare inom skolsektorn. Registret finns fr.o.m. läsåret 1995/1996.

Personregistret innehåller endast en tjänst per person, dvs den tjänst som i registret har klassats som den huvudsakliga tjänsten som personer har, vilket innebär att en person endast förekommer en gång i registret för varje läsår. Personregistret finns fr.o.m. 1995/1996

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0113

Tjänsteregistret

Registret över pedagogisk personal innehåller individuppgifter om lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare, skol- och arbetsledare samt studie- och yrkesvägledare inom skolsektorn.

Tjänsteregistret innehåller samtliga tjänster för ovanstående personalkategorier vilket innebär att en person förekommer i registret varje läsår en gång för varje tjänst som personer har det läsåret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0113