Scandinavian Obesity Surgery Registry
SOReg

Registerhållande organisation

Region Örebro län

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/soreg/

Beskrivning

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för obesitaskirurgi och innehåller uppgifter om preoperativ behandling, operationstyp, komplikationer och resultat på viktnedgång och samsjuklighet. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Syfte

Syftet med SOReg är att generera ny kunskap kring den kirurgiska behandlingen av obesitas och bidra till kvalitetsutveckling av obesitasvården samt att utgöra grund för forskning.