Scandinavian Obesity Surgery Registry
SOReg

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för obesitaskirurgi och innehåller uppgifter om preoperativ behandling, operationstyp, komplikationer och resultat på viktnedgång och samsjuklighet. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Registerhållande organisation

Region Örebro län

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/soreg/

Syfte

Syftet med SOReg är att generera ny kunskap kring den kirurgiska behandlingen av obesitas och bidra till kvalitetsutveckling av obesitasvården samt att utgöra grund för forskning.

Subregister

Scandinavian Obesity Surgery Registry har följande subregister:

Obesitasopererade

Referensperiod

Obesitasopererade

Referensperiod