Emitterade värdepapper

Statistiken om emitterade värdepapper beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker. Syftet med den redovisade statistiken är att främja Riksbankens arbete inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Emitterade värdepapper har följande subregister:

Räntebärande

Svenska värdepappersdatabasen (SVDB) innehåller information om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter, (institutioner som ger ut värdepapper). Informationen samlas in för att kunna analysera finansmarknaderna på kort och lång sikt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM9998