Konkurser och offentliga ackord

Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av konkurser och förhandlingar om offentligt ackord med regional fördelning och fördelning av företags-konkurser på bransch och antal anställda. Den nuvarande konkursstatistiken började år 1982, statistik över offentliga ackord år 1985. Konkurserna publiceras månadsvis och offentliga ackord årsvis.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konkurser och offentliga ackord har följande subregister:

Konkurser o offentliga ackord

Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av konkurser och förhandlingar om offentligt ackord med regional fördelning och fördelning av företags-konkurser på bransch och antal anställda. Den nuvarande konkursstatistiken började år 1982, statistik över offentliga ackord år 1985. Konkurserna publiceras månadsvis och offentliga ackord årsvis.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1401