Fritidshusområden

Register över fritidshusområden med uppgifter om bland annat landareal och antal fritidshus inom området

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fritidshusområden har följande subregister: