Taxeringsutfallet

En sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år på kommunnivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Taxeringsutfallet har följande subregister:

Taxeringsutfallet

Taxeringsutfallet sammanfattar taxeringen för visst taxeringsår (år t) avseende inkomsterna året före (inkomståret, år t-1).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0701