Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister
RättspsyK

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://rattspsyk.registercentrum.se/

Beskrivning

RättspsyK är ett register som följer en vårdprocess och ett vårdförlopp för rättspsykiatriska patienter. Förutom ett antal grunddata om patienten följs 25 stycken indikatorer upp, dessa berör aspekter som:
Vårdform, Missbruksbehandling, Riskbedömning, Behandling utifrån riskfaktorer, Brottsbearbetning, Återfall i brottslig gärning, Tvångsåtgärder, Sjukdomsinsikt/behandlingsmotivation, Funktionsskattning/behovsskattning, Färdig för öppen rättspsykiatrisk vård, Symtom, Patientens skattning, BMI, Hälsofrämjande insatser, Förvaltare/god man, Ekonomi, Friförmåner, Samverkan, Patientenkät, Bostad, Barn, Nätverk, Diagnoser, Stödperson samt Läkemedel

Syfte

Syftet med det nationella rättspsykiatriska kvalitetsregistret RättspsyK är att ge underlag till förbättringsarbete och klinisk forskning för att ge patienterna en trygg och säker vård. Därtill utgör registret en grund för forskning.