Oljeleveranser, kommunvis redovisning

Redovisa oljeleveranser fördelat på bränsleslag, kategori och kommun, årsvis

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Oljeleveranser, kommunvis redovisning har följande subregister: