Nystartade företag

Syftet med Nystartade företag är att visa antalet nystartade företag, utan företag som startats på grund av ägarbyten och olika typer av ombildningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Nystartade företag har följande subregister:

Nystartade företag

Syftet med undersökningen är att belysa antalet nystartade företag med undantag för ägarbyten och ombildningar av olika slag per region och per kön på företagsledare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1303