Finansiella företag, årsbokslut

Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Finansiella företag, årsbokslut har följande subregister:

Indata

Registret innehåller all indata i podukten FM0402. Det är endast ett fåtal uppgifter som publiceras externa på denna produkt men all indata levereras till bland annat Nationalräkenskaperna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM0402