Allmänna val, valresultat

Syftet är att för de allmänna valen sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagsvalen, landstings- och kommunfullmäktigvalen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Allmänna val, valresultat har följande subregister:

Kommunfullmäktigeval

Syftet är att för kommunfullmäktigevalen sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0104

Regionfullmäktigeval

Syftet är att för regionfullmäktige- / landstingsfullmäktigeval sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0104

Riksdagsval

Syftet är att för riksdagsval sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0104

Röstberättigade i allmänna val

Syftet är att beskriva den röstberättigade befolkningen i de allmänna valen. Uppgifterna kommer från Valmyndigheten och SCB:s register över totalbefolkningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0104