Produktion inom näringslivet (PIN)

Produktion inom näringslivet

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Produktion inom näringslivet (PIN) har följande subregister:

Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistiken skall kvartalsvis belysa utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0701

Industrins ordering. och oms fr.o.m 2015

Statistiken skall månadsvis belysa utvecklingen av omsättnings- och orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher, samt uppdelat på hemma- och exportmarknad.

Årgångarna 1998-2013 ligger under Industrins leverans- och orderläge.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0501

Industriproduktionsindex fr.o.m. 2015

Statistiken skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0402

Oms inom tjänstesektorn fr.o.m. 2015

Inrikes omsättning för tjänstesektorn inkl detaljhandeln. Månatlig och kvartalsundersökning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0101

Produktionsvärdeindex (PVI)

Statistiken skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0006

Tjänsteproduktionsindex fr.o.m. 2015

Statistiken skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom tjänstesektorn, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0104