Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret innehåller information om samtliga dödsfall som inträffar i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödfödda ingår inte i registret. Registrets data används ofta för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Registerhållande organisation

Socialstyrelsen

Webbplats

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/dodsorsaksregistret/

Syfte

Syftet med dödsorsaksregistret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige.

Subregister

Dödsorsaksregistret har följande subregister:

Avisering dödsfall

Avisering av dödsfall för folkbokförda personer. Inkluderar inte information om dödsorsaker.

Referensperiod

Dödsorsak Ej Folkbokförda

Innehåller dödsorsaker kodade enligt internationella (WHO) versionen av ICD10 regelverk för avlidna som vid tillfället för dödsfallet inte var folkbokförda i Sverige. Uppdateras cirka 15 månader efter dödsfall bland personer folkbokförda i Sverige vid tiden för dödsfallet.

Referensperiod

Dödsorsak Folkbokförda

Innehåller dödsorsaker kodade enligt internationella (WHO) versionen av ICD10 regelverk för avlidna som vid tillfället för dödsfallet var folkbokförda i Sverige vid tiden för dödsfallet.

Referensperiod