Dödsorsaksregistret

Registerhållande organisation

Socialstyrelsen

Webbplats

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/dodsorsaksregistret/

Beskrivning

Dödsorsaksregistret innehåller information om samtliga dödsfall som inträffar i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödfödda ingår inte i registret. Registrets data används ofta för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Syfte

Syftet med dödsorsaksregistret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige.