Leveranser av fordonsgas

Månadsundersökning som samlar in levererade volymer av biogas och naturgas för fordonsdrift.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Leveranser av fordonsgas har följande subregister:

Fordonsgas

Insamling av volymer av fordonsgas som levererats ut till slutkund (tankstationer) från leverantörer.
Med fordonsgas avses biogas, naturgas, flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0120