Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer
Blåscancerregistret

Blåscancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för cancer i urinblåsa, urinrör, urinledare och njurbäcken. Registret innehåller information om primärdiagnostik, behandling, recidiv, progress och död i tumörsjukdom, registrering av operationsvariabler och komplikationer vid cystektomi, registrering av tumör i njurbäcken, uretär och uretra samt registrering av onkologisk behandling.

Registerhållande organisation

Region Östergötland

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/urinblasa-urinvagar/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med blåscancerregistret är att utveckla kvaliteten på vården genom att öka kunskapen om hur de berörda sjukdomarna förändras över tid både vad gäller epidemiologi, diagnostik och handläggning både nationellt och ned på sjukhusnivå. Registret möjliggör också forskning och ligger som grundkomponent i forskningsdatabasen BladderBaSe (för närvarande v2.0).

Subregister

Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer har följande subregister:

Njurbäcken

Referensperiod

Uretra

Referensperiod

Uretär

Referensperiod

Urinblåsa

Referensperiod