Kvalitetsregistret för MMC och annan neuralrörsdefekt
MMCUP

MMCUP är ett uppföljningsprogram och nationellt kvalitetsregister för livslång uppföljning av personer med ryggmärgsbråck avseende medicinskt tillstånd, urologisk funktion, tarmfunktion, fysisk funktionsförmåga, aktivitetsförmåga och kognitiv funktion. Vårdprogrammet specificerar tidpunkt och vilka bedömningar av arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, uroterapeut eller sjuksköterska och psykolog som genomför bedömningar av kroppsfunktion och hälsa enligt tidpunkter vårdprogrammet. I registret dokumenteras bedömningar och följs över tid.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://mmcup.se/

Syfte

Syftet med vårdprogrammet och registret är att genom tidig upptäckt av komplikationer förhindra bestående skador och funktionsförluster samt att behandlingsmetoder som visar sig mindre effektiva eller skadliga ska sorteras bort till förmån effektiva metoder. Registret avser även att säkra vård av hög standard över hela landet. Därtill utgör registret en grund för forskning.