Riksstroke

Riksstroke är Nationellt Kvalitetsregister för patienter som drabbats av stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). Registret innehåller uppgifter om insjuknande och behandling. För individer som haft stroke finns även uppgifter om patientens upplevelser av vården samt hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen som samlats in via frågeformulär, 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Registerhållande organisation

Region Västerbotten

Webbplats

https://www.riksstroke.org/

Syfte

Syftet med registret är att främja god strokevård för alla, oavsett bostadsort, kön och ålder, genom att redovisa strokevårdens innehåll och resultat öppet samt att utgöra underlag för forskning och vårdens förbättringsarbete.

Subregister

Riksstroke har följande subregister:

Stroke

Delregistret stroke avser vuxna patienter.

Referensperiod