Företagsdatabasen (FDB)

Register över samtliga svenska företag och organisationer som är registrerade för mervärdesskatt, som arbetsgivare eller som innehavare av firma.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Företagsdatabasen (FDB) har följande subregister:

AST-enheter

AST- enheten är företagets egen arbetsställeindelning. En AST- enhet måste entydigt kunna knytas till ett och endast ett arbetsställe, medan ett arbetsställe kan bestå av flera AST-enheter

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101

Arbetsställeenheter

Arbetsställeenheten (AE) är en geografiskt avgränsad del av ett företag (en adress) där verksamhet bedrivs. Omfattar både verksamma och nedlagda arbetsställeenheter. Används bl.a. som ram vid urvalsdragning av företagsbaserade undersökningar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101

Företagsenheter

Samtliga registrerade företagsenheter. Varje juridisk enhet tillhör en företagsenhet (FE). Omfattar både verksamma och icke verksamma FE.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101

Juridiska enheter

Juridiska enheter (JE) i FDB omfattar samtliga juridiska personer, fysiska personer med firma och/eller som är arbetsgivare och/eller momsregistrerade och/eller F-skatteregistrerade, samt vissa dödsbon.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101

Lokala verksamhetsenheter

Lokala verksamhetsenheter (LVE) bildas genom geografiska och branschmässiga indelningar av företag. En lokal verksamhetsenhet tillhör en enda arbetsställeenhet och en enda verksamhetsenhet i en företagsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101

Verksamhetsenheter

Verksamhetsenheten (VE) är en branschmässigt avgränsad del av en företagsenhet. Företagsenheter med flera branscher kan delas upp i flera VE.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0101