Gymnasiesärskola

Undersökningen om elever i gymnasiesärskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasiesärskola har följande subregister:

Elever

Undersökningen om elever i gymnasiesärskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0138