Nationella prostatacancerregistret
NPCR

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett nationellt kvalitetsregister för diagnostik och behandling av prostatacancer. Data samlas kring hur diagnosen ställs, prostatacancerns utbredning och typ, väntetider, behandling och behandlingsresultat. Patientrapporterade hälsomått samlas in via enkäter efter genomförd behandling.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://npcr.se/

Syfte

Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. Detta görs genom att jämföra resultat mellan vårdenheter som utreder och behandlar män med prostatacancer. NPCR används även för forskning för att öka kunskapen om prostatacancer och för att förbättra behandlingen av sjukdomen.